Acció social, cooperació i solidaritat

Ens proposem millorar el sistema de beques escolars i extraescolars, esportives i del lleure:
Volem ✚ beques ✚ socials

La mateixa beca municipal, un cop aprovada, ha de servir per a:
l’adquisició de llibres de text i material escolar
les sortides escolars i colònies
les activitats extraescolars
els casals d’estiu
l’activitat física i la pràctica esportiva
les activitats del lleure
Cal facilitar l’accés a les beques i simplificar i reduir tràmits.
És a dir, un cop efectuada la valoració socioeconòmica inicial, amb una sola sol·licitud ja n’hi hauria d’haver prou.

Davant el continu increment de preus, cal garantir les necessitats bàsiques d’alimentació i els subministraments mínims d’aigua, llum i gasoil a totes les persones en situació de vulnerabilitat social i econòmica del nostre municipi.
Impulsar un nou sistema d’atenció social i sanitària de proximitat, prioritzant l’atenció domiciliària.
Continuar reforçant programes de prevenció i informació sobre drogodependències.
Mantenir i desenvolupar l’Espai dels infants (aula socioeducativa).
Donar suport a Entitats i/o iniciatives de caràcter solidari, com Drapaires, la Marató, Amics solidaris de Vacarisses, Càritas.
Sensibilitzar i donar suport a iniciatives locals o supralocals referents als Drets Humans, la Pau i a la Cooperació.