Drets del animals

Acordarem la Declaració institucional de Vacarisses com a Municipi Amic dels Animals

Impulsarem la constitució de la Taula d’Entitats Animalistes com a espai de consens i proposta d’accions i normatives per la defensa dels drets dels animals.
Posarem en marxa un servei gratuït de veterinari per les famílies que acreditin no poder fer-se càrrec de les despeses de tinença dels seus animals.
Tindrem cura dels animals ferals, assegurant la seva protecció, alimentació, control veterinari i poblacional.
Organitzarem la retirada dels nius d’aus protegides abans d’iniciar la temporada de poda. En cas de les aus no protegides, s’avisarà a entitats protectores d’aquests tipus d’aus.
Endurirem les sancions per maltractament i abandó d’animals.

Crearem un Punt d’atenció Municipal de protecció als animals que centralitzi totes les incidències i necessitats relacionades amb la cura, gestió i protecció dels animals.
Afavorirem acords de col·laboració amb entitats animalistes que promoguin el voluntariat per la protecció i el control poblacional dels animals abandonats i de companyia.
Establirem un procediment per la difusió d’animals abandonats per tal de fomentar les adopcions.
Continuarem impulsant el mètode ètic i eficaç, CES (captura, esterilització, solta) pel control de les colònies felines urbanes, per garantir la defensa de les seves necessitats i alhora reduir-ne la població.
Fomentarem des de l’escola la conscienciació i sensibilització en el respecte als drets dels animals.
Vetllarem sobre la tinença responsable d’animals de companyia i peridomèstics i perquè es compleixin les condicions òptimes d’allotjament, netedat, absència de risc sanitari d’animals, així com les molèsties al veïnat.
Prohibirem la caça per lleure.
Continuarem apostant pel projecte d’immunocontracepció dels senglars per reduir-ne la seva sobrepoblació.