Educació

Els infants no són ciutadans del demà… són ciutadans d’avui

I és per això, que crearem un Consell d’Infants on hi puguin expressar les seves opinions i participar, activament, en la realitat de la nostra vila.
Els infants són ciutadans avui i tenen la seva pròpia visió de la realitat. Així doncs, han de tenir el dret a participar, activament, en la presa d’aquelles decisions que els afectin.
Aquest dret comporta:
Assumir uns determinats compromisos.
Desenvolupar el rol de representants.
Prendre consciència de l’entorn més proper.
Tot acceptant, alhora, els límits i les respostes argumentades des del món adult.
El Consell estarà format per noies i nois de 5è i 6è (entre 11 i 12 anys) que resideixin al municipi. Es reuniran un cop al mes durant el curs escolar per debatre i fer propostes sobre els temes que els preocupen com a ciutadanes i ciutadans de Vacarisses.
Serà funció del Consell Escolar Municipal establir el procediment de selecció de les noies i nois que seran membres del Consell, així com de la designació de la persona coordinadora del projecte.

Ens proposem millorar el sistema de beques escolars i extraescolars, esportives i del lleure:
Volem ✚ beques ✚ socials

La mateixa beca municipal, un cop aprovada, ha de servir per a:
l’adquisició de llibres de text i material escolar
les sortides escolars i colònies
les activitats extraescolars
els casals d’estiu
l’activitat física i la pràctica esportiva
les activitats del lleure
Cal facilitar l’accés a les beques i simplificar i reduir tràmits.
És a dir, un cop efectuada la valoració socioeconòmica inicial, amb una sola sol·licitud ja n’hi hauria d’haver prou.

Continuar amb millora de les Escoles Bressol i Espai familiar.
Acció educativa de qualitat ajustant-se a les necessitats de cada infant i família. Facilitat de conciliació de la vida laboral i familiar.
Ampliar les opcions formatives en l’Escola d’Adults/es (majors de 17 anys), la creació del qual vam liderar.
Garantir un mètode d’aprenentatge vital, formatiu i professional amb acompanyament individualitzat i de motivació de l’alumnat.
Donar continuïtat i ampliar els projectes, els quals vam liderar, de democratització de l’Escola de Música amb la seva extensió en els diversos Centres escolars. (“Farcells de sons” i “sons del vent”).
Tothom té dret a accedir-hi.
Endegar la creació d’una Escola de les Arts incorporada a l’actual Escola de Música.
Ampliació de l’actual Escola de música a noves activitats de creació artística (dansa, teatre, circ, audiovisuals).
Fomentar l’educació a temps complet: aprenentatge extraescolar de qualitat i amb igualtat d’oportunitats.
Impulsar la socialització de llibres i material escolar.
Continuar amb la creació d’espais educatius i de formació per a les famílies.