Gent Gran

Un Servei d'Acompanyament Tecnològic, per reduir la bretxa digital

Implementarem un Servei d’Acompanyament Tecnològic, tant a domicili com en atenció remota, per facilitar l’accés de la gent gran a tràmits i gestions telemàtiques i d’altres processos digitalitzats.

Impulsarem l’establiment d’un Protocol contra el Maltractament a la Gent Gran.
Inclourem a la Gent Gran com a col·lectiu d’atenció prioritària quan s’implanti el nou Transport a la Demanda.
Endegarem un estudi per definir la necessitat i viabilitat d’un Servei d’Atenció Domiciliària amb suport telefònic.

Donar recolzament al Casal de la Gent Gran i fomentar espais de trobada propers a les diferents urbanitzacions.
Afavorir l’acompanyament de la gent gran amb mobilitat reduïda per evitar la soledat no volguda.
Promoure l’accés a la formació com a actitud activa en l’aprenentatge i programar tallers creatius.
Planificar activitats físiques i/o de salut (tallers de gimnàstica suau, ioga, passejades, sortides, programes…).
Promoure el contacte intergeneracional amb projectes de voluntariat per l’acompanyament.
Fomentar sortides de turisme cultural i lúdic.
Facilitar la participació activa en dinàmiques socials i comunitàries de Vacarisses.