Habitatge

Per a Vacarisses volem un millor accés a l’habitatge.
Ni volem cases buides ni volem gent sense una llar digna.

A Vacarisses hi ha problemes d'accés a l'habitatge, però NO hi ha un problema d'okupació.

A Vacarisses hi ha habitatge disponible. És necessari mobilitzar-lo per al lloguer social i assequible, i incentivar la rehabilitació dels habitatges que ho requereixin.
El cens d’habitatges buits ha d’esdevenir un veritable Registre municipal d’habitatges buits que permeti fer efectiu el recàrrec de l’IBI per indicis de desocupació.

Posada en marxa del Registre municipal d’habitatges buits, a partir de l’últim Cens d’habitatges buits realitzat en l’anterior mandat.
Preparar la normativa i iniciar l’aplicació del recàrrec màxim de l’IBI als habitatges desocupats.
Fomentar l’habitatge compartit, especialment per gent gran i joves.
Promocionar la masoveria urbana.
Cessió del/la propietari/a, mitjançant contracte, d’un habitatge a canvi de reformar i/o mantenir l’habitatge en bones condicions.
Incrementar l’adquisició d’habitatge públic per a lloguer social, no només al nucli urbà.
Incentivar la rehabilització sostenible dels habitatges que ho requereixin, per destinar-los a lloguer social.