10 propostes per un nou escut social a Catalunya

La invasió de Ucraïna per part de Rússia està impactant fortament en l’economia global. L’increment de preus dels com-bustibles, matèries primeres, el trencament de la cadena de subministraments i l’alentiment del comerç global estan obrint l’escenari d’una nova crisi econòmica a l’Estat i a Catalunya que ja està començant a afectar les famílies i empreses.

En aquest sentit, les conseqüències econòmiques de la guerra a Ucraïna estan truncant les perspectives de recuperació i de creació de llocs de treball després d’una pandèmia de la que encara ens estàvem recuperant. I per això cal preparar-se per a que la caiguda del consum, l’encariment del cost de la vida, l’alentiment o fins i tot fre de la inversió de les empreses incideixin negativament en la nostra economia.

Des d’En Comú Podem, creiem que malgrat l’impacte que malauradament tindrà aquesta guerra a casa nostra, les insti-tucions tenim l’obligació d’intervenir per evitar que aquesta crisi la paguem els de sempre: ciutadania i petites i mitjanes empreses. Això vol dir que cal actuar des de ja per a que els costos de la crisi es reparteixin de manera equilibrada i equita-tiva, protegint els sectors més vulnerables, garantint la capacitat adquisitiva dels treballadors i les treballadores i evitant la destrucció de la capacitat productiva del nostre país.

Cal dir-ho obertament: ho vam veure amb la pandèmia i ho estem vivint ara. No estem davant d’una crisi conjuntural lligada a l’evolució de la invasió d’Ucraïna, sinó que aquest nou sotrac està tornant a evidenciar les febleses estructurals de la nostra economia i model de benestar. És per això que aquest document fa èmfasis en un pla de xoc immediat per protegir les em-preses i les famílies, però també en el salt productiu i la necessitat d’accelerar la transició ecològica a Catalunya.


Accelerar la transició ecològica i energètica


Abaratir el transport públic i sostenible


Protegir l’ocupació i la seva qualitat


Ajuts a les famílies per afrontar la pujada de la llum


Protegir les empreses


Assegurar que la crisi la pagui qui més té


Garantir la protecció social


Control de preus i foment del comerç de proximitat


Actuar sobre l’acolliment i refugi


Reforçar el diàleg institucional i la concertació social