L’educació és un dret fonamental i ho és en totes les etapes de la vida. Volem un poble educador i que compti amb tota la comunitat.

Mantenir, millorar i incrementar el servei de reforç escolar amb l’objectiu d’evitar les desigualtats derivades de factors personals, socials, culturals o de qualsevol altre tipus.

Lluitar per una escola d’Adults que doni resposta a les inquietuds i necessitats de formació de les persones de més de 16 anys:

Prioritzar les necessitats de recolzament en pedagogia, terapèutica pels infants amb problemàtiques psicomotores, sensorials, intel·lectuals.

Fomentar una participació més oberta en els Centres escolars amb major implicació de les famílies conjuntament amb el professorat.

Apropar les noves tecnologies de la informació i la comunicació a la gent gran amb l’objectiu de reduir la marginació, la solitud i la separació entre generacions.

Fomentar les diferents àrees culturals pels infants, joves i adults: