L’educació és un dret fonamental i ho és en totes les etapes de la vida. Volem un poble educador i que compti amb tota la comunitat.

Mantenir, millorar i incrementar el servei de reforç escolar amb l’objectiu d’evitar les desigualtats derivades de factors personals, socials, culturals o de qualsevol altre tipus.

Lluitar per una escola d’Adults que doni resposta a les inquietuds i necessitats de formació de les persones de més de 16 anys:

  • formació inicial i bàsica
  • preparació proves d’accés
  • noves tecnologies
  • de joves per al mercat de treball
  • per ocupació del temps lliure

Prioritzar les necessitats de recolzament en pedagogia, terapèutica pels infants amb problemàtiques psicomotores, sensorials, intel·lectuals.

Fomentar una participació més oberta en els Centres escolars amb major implicació de les famílies conjuntament amb el professorat.

Apropar les noves tecnologies de la informació i la comunicació a la gent gran amb l’objectiu de reduir la marginació, la solitud i la separació entre generacions.

Fomentar les diferents àrees culturals pels infants, joves i adults:

  • Literatura: creació de certàmens literaris i cursos de desenvolupament de la tècnica literària.
  • Música: potenciar l’Escola de música municipal i creació d’espais musicals com a oci.
  • Teatre: foment de la creació local, impulsar festivals, recolzar artistes locals i la seva difusió.
E-mail
Twitter
Follow Me
Tweet