Les polítiques públiques han d’anar adreçades a afirmar i garantir l’autonomia i la llibertat de les dones.

Potenciar accions i programes de prevenció de la violència masclista des de diferents àrees i edats.

Promoure la coeducació en els diferents àmbits municipals.

Continuar donant suport a les activitats i iniciatives que porten a terme l’associació de dones.