Programa 2019 - Govern obert, transparent, ètic i eficient. Participació ciutadana

Realitzar consultes ciutadanes en el moment de prendre grans decisions del poble.
Continuar amb elaboració de pressupostos participatius amb propostes prèvies fetes pel veïnat.
Donar suport i recursos a les Entitats i Associacions del municipi adreçats al foment de projectes i activitats dels seus respectius àmbits.
Fomentar les plataformes de participació ciutadana.
Impulsar un estudi i valoració dels llocs de treball del personal de l’Administració local amb criteris objectius, justos i raonables.
Continuar aplicant mesures de transparència en la gestió de l’Ajuntament.
Obligatorietat de presentar la Declaració anual de béns dels càrrecs públics en exercici.
Donar publicitat als sous dels càrrecs públics i limitar les seves retribucions a estàndards lògics i assumibles, en la línia de les recomanacions per a municipis similars.
Procurar la limitació dels mandats a dues legislatures.
Garantir la pluralitat i participació en els mitjans de comunicació municipals.
Creació de l’Oficina d’Atenció al ciutadà/na.
Habilitar i facilitar les tramitacions en línia de les gestions que s’adrecin a l’Ajuntament.  Pujar a  Programa Electoral 2019
  Tornar a  Urbanisme, Obres i Serveis municipals
  Anar a  Activitats Físic-Esportives