Propostes per un municipi just, ecològicament viable i construït PER i AMB les persones.

Prevenció i gestió sostenible dels residus. Avançar cap al model de residu zero que redueixin els residus generats i que incrementin pràctiques de reutilització de residus.

Promocionar els diversos camins i rutes importants de senderisme, GR’s, camí de sant Jaume, Matagalls-Montserrat. Recuperació del camí Ral; millorar la neteja i senyalització dels camins.

Posar en marxa línies de finançament, subvencions públiques i desgravacions fiscals per donar suport a iniciatives de producció, comercialització i utilització de productes ecològics de proximitat.

Impulsar la creació d’horts comunitaris en solars del municipi, amb dotació d’infraestructures municipals, per treballar la inclusió social.

Foment de l’educació ambiental, des de les escoles però també des de l’administració.

Orientar per conèixer les energies renovables.

Millorar la neteja de sotaboscos, amb recursos naturals, com la utilització de ramats.

Formació i seguiment sobre els processos de compostatge, agricultura ecològica i permacultura.

Delimitació del corredor de la fauna autòctona.

Exigir el tancament de l’abocador així com la plena activitat de la planta de reciclatge (CTRV).

Seguiment de les obres de la C-58 per garantir la seva seguretat, millora i sostenibilitat del territori.

Prevenir i garantir l’abastament d’aigua en les zones que depenen dels pous d’aigües subterrànies.

Municipalització de l’aigua a Vacarisses: creació d’una taula del aigua per donar una millor resposta a la gestió de l’aigua, per evitar que es deixi en mans de l’especulació i del benefici mercantilista.

E-mail
Twitter
Follow Me
Tweet