Programa 2019 - Cultura i Patrimoni cultural i natural

Potenciar i enfortir el treball amb totes les entitats de les diferents urbanitzacions del municipi i adequar-ne suficientment les seves instal·lacions i equipaments.
Promocionar les festes de Vacarisses així com tota mena d’iniciatives lúdic-festives que afavoreixin l’expressió cultural del municipi.
Impulsar la creació i difusió artística en diversos àmbits culturals: arts escèniques, lectura, literatura, visuals, audiovisuals, música.
Potenciar el Casal de Cultura, i altres espais que es trobin adients, amb una major oferta de teatre, concerts i cinema.
Protegir, donar a conèixer i gestionar el patrimoni cultural (edificis, documents, objectes, fotografia, bibliografia, costumaris, tècniques artesanals, tradicions orals…) i natural del municipi (zones d’interès natural, espècimens de flora, fauna, geologia…).
Fomentar la biblioteca municipal i impulsar un treball d’extensió del servei en diferents locals de les entitats o bibliobusos cap a diferents urbanitzacions del municipi.  Pujar a  Programa Electoral 2019
  Tornar a  Activitats Físic-Esportives
  Anar a  Sanitat i Salut Pública