Programa 2019 - Acció social, cooperació i solidaritat

Garantir les necessitats bàsiques, d’alimentació i els subministraments mínims d’aigua, llum i gasoil a totes les persones en situació de vulnerabilitat social i econòmica del nostre municipi.
Lluitar contra els desnonaments i pressionar per aconseguir un lloguer social.
Impulsar una atenció social i sanitària de proximitat, prioritzant l’atenció domiciliària.
Reforçar programes de prevenció i informació sobre drogodependències.
Continuar amb l’Espai dels infants (aula socioeducativa).
Continuar amb les beques per l’activitat física o esportiva en la prevenció d’exclusió social.
Donar suport a Entitats i/o iniciatives de caràcter solidari, com Drapaires, la Marató, Amics solidaris de Vacarisses, Càritas.
Sensibilitzar i donar suport a iniciatives locals o supralocals referents als Drets Humans, la Pau i a la Cooperació.  Pujar a  Programa Electoral 2019
  Tornar a  Promoció econòmica, comerç i turisme
  Anar a  Seguretat Ciutadana