• El nostre model a seguir és tenir a Vacarisses una Escola d’adults/es ( per a majors de 17 anys) i així hem començat, per primera vegada, amb el curs de preparació a la prova d’accés de grau mig i l’aprenentatge del català per a nouvinguts/des.
 • També comencem a treballar en la creació d’una Escola Municipal de les Arts, en la qual es puguin acollir diverses opcions artístiques, a part de l’actual de l’Escola de música. Així, pel proper curs, volem oferir , a més a més, dansa.
 • Hem fet que l’Escola Municipal de Música s’apropi als centres escolars amb els projectes “farcell de sons” (a les Escoles Bressol el Xic i el Cuc), i “Sons del vent”( a tercer i quart de primària de les Escoles Font de l’Orpina i Pau Casals).
 • Hem possibilitat que tots els infants puguin començar a aprendre a tocar un instrument, reforçant el que ja fan a l’escola.
 • Tot i el descens de la natalitat al nostre municipi, hem apostat pel manteniment de les dues Escoles Bressol, el Xic i el Cuc, perquè creiem que facilita que les dones puguin accedir al mercat de treball i que els infants es relacionin entre ells.
 • I, també, en el centre l’Escola Bressol el Xic, hem apostat per l’Espai Familiar, on el conjunt familiar fa els seus primers passos i contactes en el món relacionat amb els infants menudets.
 • Reforcem l’aprenentatge i la relació social tant amb l’Espai Dels Infants, per als infants d’infantil i primària (es fa a una Aula de l’Escola Font de l’Orpina) com amb el jovent de secundària (al Punt de Vol).
 • Participació en la creació del Projecte d’Intervenció Socioeducativa. (S.I.S).
 • Garantim l’accés a l’educació per a tothom, amb ajuts en els llibres de text i material escolar ( a l’Escola Infantil, Primària i Secundària), amb beques menjador o bonificacions de les quotes de menjador ( a l’Escola Bressol, Infantil i Primària) i beques menjador, i amb tarificació social en les quotes en les Escoles Bressol i l’Escola de Música.
 • Em garantit que l’Empresa de menjador aporti productes frescos, ecològics i de proximitat; que els pagaments siguin a més vençut, i , aconseguit, un abaratiment dels preus.
 • Vetllem per la prevenció i el manteniment, i reformes, en els edificis escolars de titularitat municipal.
 • S’ha realitat l’aïllament acústic de l’Escola de Música, tant en parets, sostre i portes. En breu farem també el terra.
 • Hem creat (amb l’Ajut de la Diputació de Barcelona), l’Espai de debat Educatiu, on qualsevol persona pot participar en el tractament d’una temàtica, amb el suport de dues professionals en la matèria.
 • Igualment, fomentem la Formació, en educació, de pares i mares, en diferents xerrades o tallers durant l’any.
 • Hem fomentat la cultura emprenedora cooperativista amb el projecte CUEME, a cinquè de primària, a l’Escola Font de l’Orpina.
 • Participem en “els Premis de treballs de recerca” de l’Institut.
 • Hem redissenyats uns Casals d’Estiu amb unes ofertes més especialitzades i de qualitat, amb unes línies més esportives, i d’altres més artístiques.
 • Hem fet que Vacarisses estigui present al Consell de Formació Professional de Terrassa, adhesió a les Xarxes d’Escoles Bressol de Catalunya, adhesió a la Xarxa d’Escoles de Música de Catalunya, i en breu, adhesió a la Xarxa d’Escoles d’Adults/es.

En definitiva, aposta molt evident i innovadora en educació, i sempre pensant en garantir-la per a totes i tots.

E-mail
Twitter
Follow Me
Tweet