Programa 2019 - Gent Gran

Impulsar el Casal de la Gent Gran i fomentar espais de trobada propers a les diferents urbanitzacions.
Afavorir l’acompanyament de la gent gran amb mobilitat reduïda per evitar la soledat no volguda.
Promoure l’accés a la formació com a actitud activa en l’aprenentatge.
Planificar activitats físiques i/o de salut (tallers de gimnàstica suau, ioga, passejades, sortides, programes…).
Preveure tallers creatius.
Promoure el contacte intergeneracional.
Fomentar sortides de turisme cultural i lúdic.
Facilitar la participació activa en dinàmiques socials i comunitàries de Vacarisses.  Pujar a  Programa Electoral 2019
  Tornar a  Joventut
  Anar a  Promoció econòmica, comerç i turisme