Programa 2019 - Feminisme i LGTBI+

 Garantir una representació i participació paritària de les dones a totes les esferes de gestió de l’Administració Municipal.
 Elaboració d’un Pla estratègic d’Igualtat d’actuació local per la justícia de gènere, actualitzat i amb propostes transformadores.
 Elaboració de línies d’actuació en la comunicació, informació i formació i en diverses àrees: educació/coeducació, salut, serveis socials, urbanisme, transport, seguretat, treball, esports i activitats físiques, cultura.
 Creació d’un Pla Local LGTBI+ amb línies d’actuació per fomentar la visibilització, en les mateixes àrees abans esmentades.
 Revisar la situació del personal de l’Administració local per garantir la igualtat d’oportunitats, revertir situacions de bretxa laboral home-dona, revisar les polítiques de conciliació, oferir formació sobre perspectiva de gènere i diversitat LGTBI+.
 Recolzar activament iniciatives i actes en pro del feminisme i LGTBI+.
 Actualitzar els protocols de violència masclista i dotació de recursos pel seu desplegament.
 Elaboració d’un Pla de prevenció, seguiment i assessorament per a dones sobre la violència masclista.  Pujar a  Programa Electoral 2019
  Tornar a  Habitatge
  Anar a  Inclusió i participació de les persones amb capacitats diverses