Programa 2019 - Urbanisme, Obres i Serveis municipals

Execució de la urbanització del Ventaiol, la Creu i les petites urbanitzacions pendents.
Realització d’un programa anual d’actuacions d’obres i manteniment, en totes les urbanitzacions de Vacarisses amb la participació dels representants de les Associacions de veïns i veïnes.
Promocionar i agilitzar l’eina digital de comunicació de les incidències per part del veïnat.
Desplegar un Pla de manteniment dels parcs infantil i de les places.
Gestió més eficaç i sostenible de l’arbrat de l’espai públic per la seva conservació, restauració, millora de l’estat fisiològic i les qualitats ambientals.  Pujar a  Programa Electoral 2019
  Tornar a  Inclusió i participació de les persones amb capacitats diverses
  Anar a  Govern obert, transparent, ètic i eficient. Participació ciutadana