• Hem fet l’estudi previ i la implantació del Sistema de recollida de residus Porta a Porta:
Calendari recollida Porta a porta
Vinil imantat amb el calendari de recollida de la campanya “Vacarisses Tria Bé – Recollida porta a porta”

Aquest GRAN projecte a favor del reciclatge (per la seva important repercussió en la millora medi ambiental i obtenció d’uns immediats beneficis econòmics, tenint en compte que resulta el servei més costós per l’Ajuntament), ens ha aportat, a més a més, un municipi més endreçat i net.

Recollida a domicili de les 5 fraccions (orgànica, plàstic, paper i cartró, vidre i resta), i, a més a més bolquers i excrements d’animals.

També recollida a domicili, prèvia trucada, de voluminosos i poda.

Aportacions de material a la població (cubells amb tag de lectura individualitzada, bosses orgàniques, bosses de reciclatge, imans i tríptics informatius), disponibilitat d’una Inspectora mediambiental per a la l’entrega del material, formació en el reciclatge i resseguiment del servei de recollida; apertura d’àrees d’aportacions d’emergència, amb accés individualitzat les 24 hores.


 • Foment del compostatge casolà amb l’aportació de material (grans dispensadors i airejadors) així com amb la bonificació de la taxa de residus.
 • Millorem la deixalleria i apostem per la reutilització dels residus. Donat el gran increment de l’ús de la deixalleria fruït del porta a porta, les seves instal·lacions i el nou concepte d’ús han de ser millorades, i per això ja tenim estudi previ per a executar. Bonificació de la taxa de residus pel nombre d’aportacions que s´hi fan.
 • Estudi projecte de campa d’autocompostatge pel tractament al municipi de la poda recollida.
 • Hem fomentat la cura pel medi ambient amb diferents apostes:

· Setmana del Medi Ambient: tallers, xerrades, parades i actes.

Cartell de la Setmana del Medi Ambient 2016
Cartell de la Setmana del Medi Ambient 2016

· Setmana Europea de la Prevenció de Residus: Entrega de porta-bocatas reutilitzables als infants, tallers, xerrades, grafittis.

Acte de la Setmana Europea de Prevenció de Residus 2016 a la Deixalleria Municipal
Acte de la Setmana Europea de Prevenció de Residus 2016 a la Deixalleria Municipal
 • Clean Up Day: neteja de l’entorn.
 • Hem impulsat la elaboració del Pla d’Usos de l’Espai Mimó, obtenint una planificació d’ubicar-hi instal·lacions en àmbits educatius ambientals, i un alberg.
 • Participem en el Festival Internacional de Curtmetratges de Vacarisses “Green Planet”, impulsat i organizat per l’Institut de Vacarisses, i respecte al qual, els centres escolars de primària hi prendran més protagonisme.
Festival de Curtmetratges de Medi Ambient
 • Hem participat en el Projecte Live-Montserrat, en la selecció dels/les pastors/es d’uns ramats de cabres, i la seva ubicació en l’Espai Mimó, amb l’objectiu d’afavorir la silvo-pastura en la prevenció d’incendis.

També, en aquest Projecte Live s´ha afavorit el coneixement “in situ” del mateix, dels centres escolars de Vacarisses i de 14 municipis més propers.


 • Planifiquem la execució anual de la obertura franjes de protecció d’incendis front als nuclis poblats
 • Instal.lació de càmeres tèrmiques al municipi per a la protecció front als incendis forestals.
 • Apostem per a la dotació dels Agents de Defensa Forestal (ADF´S) per la continuïtat de les seves tasques de prevenció i extinció d’incendis.
 • Col.laborem en el projecte de vacunes d’immunocontracepció dels senglars per a contribuir a restar-ne la seva superpoblació.
 • Vacarisses és zona de seguretat: limitació de la caça només a demanda de pagesos per danys en els seus camps.
 • Apostem per a la gestió energètica sostenible:

· Estudi, treball, i obtenció de Vacarisses del certificat ISO 50.001 en gestió energètica, al dotar-se als edificis municipals d’eines per poder mesurar i registrar els consums d’energia i poder actuar-hi (comptadors de calories, sensors de temperatura,…).

. Amb l’enllumenat (amb canvi de tecnologia en llums Leds en les diferents urbanitzacions i edificis municipals).

· Amb la biomassa (per alimentar edificis municipals).

· Amb les plaques solars fotovoltaiques (instal·lades en diferents edificis municipals).

· Promoció del vehicle elèctric, amb la instal·lació d’un punt de càrrega d’ús públic.

· Aïllament tèrmic i acústic de parets i teulats (d’edificis municipals).

· Protecció solar i afavoriment de la ventilació i refrigeració natural (mosquiteres i tendals en edificis municipals).

· Promoció del vehicle elèctric amb la obtenció de la cessió gratuïta de bicicletes elèctriques per a ús del personal de l’Ajuntament.

· Formació energètica dels/les treballadors/es de l’Ajuntament i creació del grup de treball energètic.

· Seguiment i validació de les factures energètiques.

· Promoció de la energia verda amb la adhesió amb Som Energia.

· Foment de la prevenció d’Incendis amb la adhesió al Servei Públic Comarcal de biomassa forestal pel subministrament d’estella recollida en l’àmbit comarcal.

Gran aposta i clara reversió, tot plegat, en l’estalvi energètic i cura del medi ambient.


 • Hem aconseguit la clausura de l’abocador, restant pendent la seva restauració paisatgística.
 • Hem pressionat a les empreses de l’abocador i Centre de Tractament de residus, i resseguit amb les Comissions de seguiment (en les quals a més a més hi participaven Associació de veïns, Associació Prou Pudors, Agència Catalana de Residus), per aconseguir més garanties i millores en la gestió.

Entre elles, la substitució dels biofiltres de les xemeneies han repercutit en la pràctica eliminació de les pudors.


 • Hem fet una primera fase d’ estudi de captació de l’aire en la qual s’han constatat resultats satisfactoris.
 • Hem impulsat estudi de control d’emissions d’antenes.
 • Estudi i previsió de restauració de la Pedrera “La Blanca” de Vacarisses.
 • Em impulsat el Pla d’Acció per a la millora de la qualitat acústica de Vacarisses.
 • Hem habilitat oficina d’assessorament agrari gratuïta amb el Conveni amb l’Associació Massís de Montserrat.
 • Ens hem adherit a la Associació de Municipis del Porta a Porta.
 • Ens hem adherit al Parc Rural de Montserrat, per afiançar la protecció de l’entorn, models locals de pagesia, economia de proximitat, turisme local, etc…
 • Som membres dels Consell Coordinador del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obach.
 • Fomentar el Camí a l’Escola a peu.
 • Servei web i estudi i posada en marxa de la classificació de les diferents activitats econòmiques del municipi.
E-mail
Twitter
Follow Me
Tweet