Fer de la salut en totes “les polítiques” una manera de governar, tenint en compte l’impacte en la salut de les persones abans i desprès de l’aplicació de qualsevol acció de govern. La salut és un dret, no un negoci.

Negociar amb la Generalitat per obtenir la lliure opció personal d’escollir Centre Hospitalari a Terrassa o a Manresa.

Ampliació de l’horari d’atenció en el CAP de salut de Vacarisses, de 8:00 a 20:00 h, de dilluns a divendres.

Promoure una alimentació sana i sostenible, de proximitat i temporada, impulsant el seu consum entre les famílies, els centres educatius i l’hosteleria.