Programa 2019 - Mobilitat

Implementació de l’anomenat Transport Públic Flexible (amb vehicle petit o mitjà) per afavorir la mobilitat entre urbanitzacions.
Sistema de transport públic el qual realitza rutes flexibles, recollint i portant passatgers d’acord amb les necessitats dels usuaris/àries.
Estudiar l’increment de servei de la línia d’autobús cap a Terrassa i valorar la línia d’autobús cap a Manresa.
Continuar amb l’aplicació de les bonificacions en l’ús de les targetes d’autobús.
Establir carrils o vies per promoure l’ús de la bicicleta, patinets…
Valorar l’establiment de rutes de bicicleta entre municipis propers.
Pressionar RENFE-ADIF per a la millora de les infraestructures ferroviàries i per l’increment de la freqüència de parades al nostre municipi.

Programa 2019 - Mobilitat


  Pujar a  Programa Electoral 2019
  Tornar a  Educació
  Anar a  Habitatge