Programa 2019 - Habitatge

Fomentar l’habitatge compartit, especialment per gent gran i joves.
Fomentar la masoveria urbana.
Cessió del/la propietari/a, mitjançant contracte, d’un habitatge a canvi de reformar i/o mantenir l’habitatge en bones condicions.
Valorar l’adquisició d’habitatge públic per a lloguer social.
Sancionar les entitats bancàries o grans tenidors per habitatges buits (si la legislació sobre habitatge finalment ho preveu).
Continuar demanant al Govern Autonòmic habitatges buits, propietat de les entitats bancàries o grans tenidors, per destinar-los a habitatge de lloguer social.
Actualització del cens de tots els habitatges desocupats i de la seva titularitat.  Pujar a  Programa Electoral 2019
  Tornar a  Mobilitat
  Anar a  Feminisme i LGTBI+