Proposta de plans de reactivació econòmica. Promoció de l’economia cooperativa i verda

Afavorir la rehabilitació d’habitatges. Actualment existeixen molts ajuts per fer arranjaments que s’han de donar a conèixer per aprofitar-los.

Evitar l’externalització de serveis i reivindicar plans d’ocupació per a persones del municipi.

Elaborar un programa d’escoles taller amb la formació de les persones desocupades per a la realització d’obres o serveis d’interès general i social.

Promoure la professionalització de la jardineria, pagesia i pasturatge.

Impulsar la creació de cooperatives de treball social dins de les necessitats municipals i reduir la dependència d’empreses privades.

Promocionar els productes agrícoles i de ramaderia local, apostant per la producció i comercialització de productes ecològics.

Transformar i donar utilitat als espais públics per convertir-los en Parc de natura, espais agraris, alberg, casa de natura, ex.Mas Mimó.

Promoure fires de foment de l’artesania i de productes de creació locals.

Donar suport a les iniciatives de reutilització i els mercats de segona mà i d’intercanvi.