El desenvolupament de la conscienciació i sensibilització en el respecte cap als animals que prevegi, redueixi i anul·li el maltractament i la violència exercida contra aquests.

El reconeixement i la protecció dels animals que impedeixi l’explotació abusiva i cruel, el maltractament o el patiment.