Vetllar per l’envelliment actiu i saludable i l’atenció de les situacions de dependència en totes les àrees.

Augmentar el servei d’ajuda a domicili per a la gent gran; recolzar a les persones cuidadores amb un augment d’hores d’atenció.

Potenciació del Casal de la Gent Gran. Fer partíceps a la gent gran del disseny de les activitats.

Implementació del menjar fresc al Rebost solidari, coordinar la seva acció amb el menjador social i un servei d’àpats a domicili per a gent gran amb dificultats per desplaçar-se i per cuinar.