Programa 2019 - Protecció dels Drets dels Animals

Creació d’un Punt d’atenció Municipal de protecció als animals que centralitzi totes les incidències i necessitats relacionades amb la cura, gestió i protecció dels animals.
Afavorir acords de col·laboració amb entitats animalistes que promoguin el voluntariat per la protecció i el control poblacional dels animals abandonats i de companyia.
Implicació de l’Administració local en la difusió d’animals abandonats per fomentar les adopcions.
Impulsar el mètode ètic i eficaç, CES (captura, esterilització, solta) pel control de les colònies felines urbanes, per garantir la defensa de les seves necessitats i alhora reduir-ne la població.
Fomentar la conscienciació i sensibilització en el respecte als animals.
Vetllar sobre la tinença responsable d’animals de companyia i peridomèstics i perquè es compleixin les condicions òptimes d’allotjament, netedat, absència de risc sanitari d’animals, així com les molèsties al veïnat.
Prohibir la caça per lleure.
Continuar apostant pel projecte d’immunocontracepció dels senglars per reduir-ne la seva sobrepoblació.

Programa 2019 - Protecció dels Drets dels Animals


  Pujar a  Programa Electoral 2019
  Tornar a  Medi Ambient
  Anar a  Educació