Programa 2019 - Educació

Aposta per la continuïtat i millora de les Escoles Bressol i Espai familiar.
Acció educativa de qualitat ajustant-se a les necessitats de cada infant i família. Facilitat de conciliació de la vida laboral i familiar.
Ampliació d’opcions formatives en l’Escola d’Adults/es (majors de 17 anys) que hem liderat en la seva creació.
Garantir un mètode d’aprenentatge vital, formatiu i professional amb acompanyament individualitzat i de motivació de l’alumnat.
Apostar per la creació d’una Escola de les Arts incorporada a l’actual Escola de Música.
Ampliació de l’actual Escola de música a noves activitats de creació artística (dansa, teatre, circ, audiovisuals).
Donar continuïtat i ampliar els projectes, els quals hem liderat, de democratització de l’Escola de Música amb la seva extensió en els diversos Centres escolars. (“Farcells de sons” i “sons del vent”).
Tothom té dret a accedir-hi.
Donar continuïtat a les tarifacions socials, bonificacions i ajuts en l’adquisició del material escolar, llibres, beques menjador i quota de l’Escola de Música, i aplicar-les, amb el mateix criteri, a les noves activitats de l’Escola de les Arts.
Foment de l’educació a temps complet: aprenentatge extraescolar de qualitat i amb igualtat d’oportunitats.
Foment de la socialització de llibres i material escolar.
Continuar fomentant espais educatius i de formació per a les famílies.  Pujar a  Programa Electoral 2019
  Tornar a  Protecció dels drets dels animals
  Anar a  Mobilitat