Programa 2019 - MediAmbient

Continuar millorant el sistema de recollida de residus “porta a porta” la implementació del qual hem liderat.
Treballar sobre l’avançament cap al Residu Zero.
Tenim una Vacarisses molt més neta, sostenible, i ben gestionada.
Estudiar i implementar un sistema de fiscalització més justa pel fet de participar en el reciclatge.
Fomentar el compostatge casolà i continuar amb la bonificació de la taxa de residus.
Millorar les instal·lacions de la deixalleria i fomentar-hi la reutilització i la creació d’un “espai mercat” de productes reutilitzats.
Ampliar horari de servei de la deixalleria entre setmana, matí i tarda.
Creació de la Campa de compostatge municipal pel tractament de la poda recollida i generació de compost per ús gratuït.
Continuació en la bonificació de la taxa per aportacions a la deixalleria així com per realitzar compostatge casolà.
Continuar fomentant l’educació ambiental amb tallers, fira Medi Ambient i Sostenibilitat, festival Green Planet, Clean Up Day (neteges de l’entorn), i altres iniciatives.
Recolzar iniciatives col·lectives de lluita urgent contra l’escalfament global i el resultant canvi climàtic.
Promoure que les contractacions públiques es facin amb empreses i professionals amb un model de negoci basat en criteris socials i mediambientals.
Planificar anualment i dotar de majors recursos els Plans d’actuació per a la prevenció i extinció d’incendis (franges, camins, parcel·les municipals).
Continuar amb la creació de l’Espai Mimó, afavorint el “projecte LifeMontserrat” de silvopastura amb cabres i també amb la creació, en aquest espai, del centre educatiu-ambiental, alberg, rutes, i punt d’informació turística.
Continuar desenvolupant la gestió energètica sostenible en edificacions i infraestructures municipals:
Enllumenat de baix consum, plaques solars fotovoltaiques, biomassa, protecció solar i ventilació natural, vehicle elèctric, bioconstrucció.
Valorar i millorar la implementació d’ajuts per fomentar-ne l’ús privat de les energies sostenibles i del vehicle elèctric.
Estudiar el foment de les comunitats energètiques d’autoconsum compartit i proper.
Vetllar per la restauració paisatgística de l’abocador i la seva clausura definitiva.
Vetllar pel control efectiu en les emissions d’olors de l’abocador i del CTRV. Continuar l’estudi sobre la qualitat de l’aire.
Continuar amb el projecte de restauració paisatgística de la pedreraLa Blanca“.
Vetllar per prevenir i garantir l’abastament d’aigua.
Pressionar per la neteja de les rieres per l’ACA (Agència Catalana de l’Aigua).
Promoure la senyalització, recuperació i neteja d’espais naturals, camins i rutes de senderisme.
Fomentar la conscienciació i sensibilització en el respecte a la biodiversitat en general.
Defensa de la biodiversitat i geologia de l’entorn.
Adhesió a la Xarxa per a la Conservació de la Natura.  Pujar a  Programa Electoral 2019
  Anar a  Protecció dels drets dels animals