Les polítiques municipals adreçades a la joventut han de fomentar la participació, la creativitat, l’autoconeixement, l’esperit crític, la cohesió social i el treball.

Fomentar el lleure educatiu i l’associacionisme oferint recursos econòmics, espais, serveis tècnics, materials i difusió.

Garantir programes d’acompanyament en el procés de transició cap a l’edat adulta a través de l’orientació laboral i formativa per l’ocupabilitat i l’emancipació.

Oferir alternatives d’oci diürn i nocturn, per als i les joves, que redueixin els desplaçaments fora del municipi.

E-mail
Twitter
Follow Me
Tweet