Programa 2019 - Sanitat i Salut Pública

Pressionar per aconseguir un CAP a Vacarisses amb més extensió del seu servei i millora de les seves instal·lacions.
Fomentar la promoció de la salut i l’educació d’hàbits saludables en les diferents etapes de la vida mitjançant activitats, tallers, xerrades, campanyes, programes…
Vigilància i control exhaustiu de l’aigua de la xarxa pública perquè sigui apte pel seu consum.
Vigilància de l’estat sanitari de la piscina pública, poliesportiu o zones físic-esportives, sorrals i espais infantils.
Estudiar opcions respectuoses amb el medi ambient per a la reducció de les poblacions de mosquits, especialment del mosquit tigre.
Vetllar pel control de les plagues urbanes en els espais públics amb tècniques que siguin el més respectuoses i sostenibles possible amb el medi ambient i la salut pública.
Informació sobre plagues en espais privats.
Promoure la salut alimentària i l’alimentació ecològica i de proximitat com a ús saludable, tant en l’àmbit comunitari com en l’escolar.  Pujar a  Programa Electoral 2019
  Tornar a  Cultura i Patrimoni cultural i natural
  Anar a  Joventut