Treballs a l'Abocador de Coll Cardús
Treballs a l’Abocador de Coll Cardús

En el darrer Ple Municipal vàrem formular el següent prec i pregunta a l’Equip de Govern d’ERC:

Quins tipus d’accions pensen prendre front als reiterats episodis de pudors que la nostra població està patint des de fa molt temps?

En una publicació de l’Ajuntament al seu web, de data 30/07/2020, se’ns informava de les actuacions concretes que es farien i s’estaven fent a les instal·lacions de Coll Cardús, així com de l’estudi de diagnosi sobre l’origen de les pudors encarregat pel propi Ajuntament.

I, al final de l’escrit, es deia: “tot i així, si els episodis de pudors es mantenen, l’Ajuntament emprendrà les accions que pertoquin per tal d’acabar amb aquests episodis que estan afectant la població de Vacarisses.

Doncs bé, donat que les mesures correctores aplicades no estan sorgint efecte, ja portem molts Plens en els quals Movem Vacarisses demanem quines accions pensen adoptar i quan. Però no obtenim resposta ni del Regidor competent ni de l’Alcalde, la qual cosa ens evidencia una falta de compromís amb el que es diu i una manca d’intenció en pressionar degudament el grup empresarial i administracions gestores d’aquest abocador.

És necessari que l’Ajuntament, en pro de la defensa de la qualitat de vida dels habitants de Vacarisses, emprengui, amb fermesa, les accions oportunes al respecte.

També denotem la manca de seguiment sobre el coneixement exacte de les tones que s´hi aboquen, clau per resseguir el procés de clausura d’aquest malaurat espai; en funció de l’abocament que s’hi faci, sabrem si es complirà o no la quota prevista, i, per tant, el temps de durada del seu tancament definitiu. Aquesta informació ha de ser facilitada en els Plens mensuals, a l’igual que el nombre de queixes de la població.