Des de Movem Vacarisses, felicitem aquest inici del 2018 amb les actuacions municipals d’aquest any, que continuaran afavorint el medi ambient i la sostenibilitat.

Gaudim ja del sistema de recollida de residus porta a porta, amb la consecució d’uns elevadíssims resultats inicials de reciclatge, els quals ens confirmen la voluntat dels veïns i veïnes de Vacarisses d’apostar per un municipi molt més net i amb una visió de futur més sostenible. Des de la nostra confluència, i en la seva representació a l’Ajuntament amb la Regidoria de Medi Ambient, continuarem treballant amb la mateixa convicció per aconseguir que la nostra deixalleria sigui un punt de reparació dels residus que hi arriben i que les restes de poda rebin el corresponent tractament de compostatge.

Es materialitzaran les apostes d’instal·lació de punts de recàrrega de vehicles elèctrics i la incorporació de bicicletes elèctriques a l’Ajuntament per promoure’n l’ús; continuïtat en millores tèrmiques i acústiques als edificis municipals; manteniment de la Certificació d’eficiència energètica ISO 50001 de Vacarisses; canvis dels enllumenats públics a tecnologia LED; panells solars fotovoltaics en edificis municipals, etc.

Seguirem en la lluita per la minimització de les “pudors” CTRV-abocador i les tan rellevants mesures de prevenció d’incendis. Avançarem en l’entorn Mimó i les seves projeccions de protecció de la biodiversitat, silvopastura i educació ambiental, entre d’altres. Fomentarem la producció ecològica i de proximitat.

Per tant, grans passos en la política municipal, que van deixant empremta.