Des de MV, volem valorar les actuacions municipals sobre la situació de l’habitatge: la situació de desocupació és de més del 10%, sense haver-se produït, fins a l’actual Govern, cap acció enfront a la mateixa, a excepció de la PAH. Volem aplaudir l’aprovació d’una taxa per poder sancionar els bancs que tinguin habitatges desocupats, decisió que resulta molt valenta, sobretot en un municipi petit i amb recursos limitats com el nostre.


Altres mesures que s’estan realitzant:
· Creació del servei d’habitatge d’atenció personal.
· Negociació amb els bancs perquè les persones afectades, a qui no s’hagi ofert l’opció de lloguer social, en els supòsits de la Llei 24/2015, tinguin un lloguer social.
· Treball amb la Generalitat per obtenir la cessió d’habitatges a l’Ajuntament.
· Intervenció amb el Consell Comarcal per a la incorporació dels propietaris/es i els/les demandants d’habitatge en la creació de la bossa de mediació de lloguer assequible.


L’ocupació dels habitatges es produeix, principalment, en propietats que pertanyen als bancs, però no considerem que l’Ajuntament hagi de donar serveis a les persones que provoquen problemes de convivència.


Destacar també les bonificacions de les quotes de l’escola de música, que s’han aprovat per permetre l’accés de les famílies amb rendes baixes.


També podrem gaudir de la Setmana del Medi Ambient, amb l’objectiu polític de prioritzar la natura i la seva conservació. Petits grans actes ja fets, com L’Hora del Planeta i Neteja del nostre entorn haurien de tenir-se més presents per a la nostra millora de la convivència.