Manifest de la Plataforma Aturem la Llei Aragonès


La llei Aragonès afectarà la prestació de serveis de salut, educació i del sector social

El Govern català, amb impuls del Grup Republicà (abans ERC) amb aquesta llei proposa que aquests serveis es regeixin per les lleis del mercat i per la lògica de la cerca de benefici sense aturador i no pas tenint en compte les necessitats de la ciutadania

Als concursos que convocarà l’administració pública s’hi podran presentar tot tipus d’empreses que es veuran obligades a competir entre elles per presentar l’oferta més econòmica, fet que degradarà la qualitat dels serveis, que es prestaran amb materials de pitjor qualitat i amb plantilles cada vegada més precaritzades.

La llei Aragonès permet que es faci negoci amb els nostres drets

Estableix un marc jurídic idoni perquè siguin les empreses privades qui gestionin i prestin els serveis públics vinculats directament a garantir drets fonamentals.

Es tracta de l’anomenat projecte de la llei de contractes de serveis a les persones, coneguda com a Llei Aragonès, una proposta normativa que tots els grups parlamentaris -a excepció de la CUP i, més recentment, Catalunya En Comú Podem-, estan discutint a la Comissió d’Economia i Hisenda per portar-la al Ple del Parlament de Catalunya i aprovar-la entre setembre i l’octubre de 2019.

Aquesta negociació s’ha estat fent d’esquenes a la ciutadania, amb el propòsit de tramitar la llei com més aviat millor i deixar fora del debat polític a les organitzacions i els moviments socials afectats, i la societat en el seu conjunt.

Aquesta llei també ens converteix en usuàries captives de determinats serveis

Serveis com el menjador escolar, o les activitats extraescolars i de lleure, també se sotmeten al règim de contractació pública, sota aquest paraigua ja no podrem triar lliurement qui ens presta aquests serveis sinó que haurem de pagar a una empresa privada concreta que es quedarà aquest servei en règim de monopoli sense que hi hagi una política pública que els acompanyi.

La llei Aragonès comporta una precarització laboral intolerable

Les externalitzacions que s’han produït gradualment en els darrers anys i que la Llei Aragonès permetria incrementar no només deterioren la qualitat dels serveis bàsics a costa de proporcionar grans beneficis a empreses privades, sinó que també acaben afectant greument les condicions laborals de les treballadores i treballadors públics.

La incursió de les empreses als serveis bàsics ha comportat, a la pràctica, reiterades congelacions de convenis, hores que no ens paguen, contractació per sota de la categoria laboral exigida, jornades eternes, horaris canviants, exigència d’una disponibilitat incompatible amb la vida personal, condicions laborals que desgasten a les plantilles, cremant a les professionals, destruint als equips de treball, acomiadant aquelles que protesten i, fins i tot, patint impagaments continuats dels nostres salaris.

Sindicats, organitzacions i moviments socials del sector social, de l’educació i la salut i d’altres serveis públics sumem esforços per aturar la tramitació de la Llei Aragonès.

No permetrem que prosperi una llei que podria ser l’avantsala d’una de les onades privatitzadores més grans que haurà patit Catalunya en els darrers anys, ens hi juguem els nostres drets, ens hi juguem l’educació, la sanitat i els serveis socials. No permetrem que ningú faci negoci amb serveis que són necessaris pel desenvolupament de les nostres vides.

Rebutgem frontalment la negociació d’aquest projecte de llei i la seva posterior tramitació parlamentària. No hi ha cap normativa europea o estatal que obligui a la Generalitat de Catalunya a regular aquests serveis via contractació pública, en canvi el Govern ha optat per aquesta opció, fet que demostra la deriva privatitzadora dels successius governs de la Generalitat.

Defensem uns serveis públics de qualitat, de titularitat, gestió i provisió 100% pública, amb la participació activa d’usuàries i treballadores, com a garantia de drets universals i com a principal motor d’activació econòmica.

SERVEIS D’EDUCACIÓ

Aquest projecte de llei vulnera el dret a l’educació de qualsevol infant, ja que es proposa externalitzar serveis educatius en temps lectiu que ara es gestionen de forma directa com són els serveis d’educació especial, d’ensenyament preescolar (P3, P4 i P5) o de tutoria. A més, també s’inclouen “serveis escolars diversos”, una categoria on caben totes les activitats desenvolupades en l’horari lectiu de les escoles públiques.

La proposta normativa també contempla sotmetre al règim de contractació pública el temps de migdia (menjador escolar), les activitats extraescolars i els serveis d’acollida matinal i de tarda; la qual cosa faria que aquests serveis que s’haurien de considerar temps educatiu esdevinguin activitats de lucre en temps no lectiu. Això també suposarà que serveis que actualment s’han de garantir en el temps lectiu (com l’anglès, el francès o la música) s’acabaran prestant en el no lectiu.


SERVEIS DE LA SALUT

La Llei Aragonès neix en un context neoliberal on impera el capitalisme de lliure mercat, que busca fer desaparèixer l’Estat com a regulador de l’economia, per entregar la provisió i gestió dels serveis públics als diferents agents del mercat. A sanitat ja s’han estat incomplint les lleis generals de provisió de serveis públics, des de fa molts anys, amb l’anomenat Sistema Sanitari Integral d’Utilització Pública de Catalunya (SISCAT), un conglomerat d’empreses de diferents titularitats de difícil control o regulació. Des d’aleshores, les privatitzacions i externalitzacions han anat acompanyades de la descapitalització financera dels centres públics,  la destrucció de l’Atenció Primària, la promoció de falses cooperatives, del desmantellament dels mateixos serveis públics.

L’anomenada Llei Aragonès proporcionarà, doncs, la cobertura  legal i jurídica  a totes les irregularitats que s’han comès i permès durant aquests anys per part dels diferents governs de la Generalitat, que ens han portat a la situació actual: a la cua de l’estat en finançament, qualitat de serveis, llistes d’espera i precarització laboral, però en el primer lloc del rànquing de les privatitzacions i d’un sistema d’interessos, actualment incontrolable per part del Departament de Salut. Des del sector de la salut i la sanitat entenem aquesta llei, doncs, com el pas final de les privatitzacions  dels serveis sanitaris públics.


SERVEIS SOCIALS

Aquest projecte de llei privatitza gran part dels serveis socials que són encara públics, donant l’estocada final a un sector social que ha patit dures retallades i privatitzacions, en forma d’externalitzacions, durant els darrers anys. Un sector on, a més a més, diferents governs han entregat reiteradament nombrosos serveis socials a falses fundacions i cooperatives que, en molts casos, no són més que pures empreses amb ànim de lucre.

Només cal recordar casos com el de l’empresari Forentino Pérez, que gràcies a les externalitzacions del govern s’ha convertit en un dels màxims gestors de serveis socials a Catalunya i que, igual que la falsa cooperativa catalana SUARA, precaritza les vides d’usuàries i treballadores del sector social, o el cas de l’ex-regidor d’ERC Ricard Calvo, que mentre va ser director de la DGAIA hauria afavorit entitats afins amb adjudicacions de contractes per gestionar serveis bàsics.


Les organitzacions, sindicats i moviments que defensem aquest manifest cridem a totes les altres associacions socials implicades a sumar-se a la nostra denúncia pública, ja que entenem que per garantir els drets bàsics i  fonamentals de la ciutadania la millor fórmula de prestació dels serveis públics és la gestió directa i no pas la subcontractació a tercers privats.

Considerem que aquest projecte de llei pot ser molt perillós perquè instaura un canvi de model social i acabaria fent dels nostres drets bàsics un mercadeig de lucre privat, que afectaria la qualitat del servei i establiria un preu pel mateix.

També convidem a totes les organitzacions, sindicats i moviments socials a organitzar-nos conjuntament i lluitar per uns serveis públics de titularitat, gestió i provisió 100% pública- amb participació activa d’usuàries i treballadores-, per garantir els drets de tota la ciutadania, i fer l’accés als serveis públics equitatiu, tendint a la universalitat i no condicionat als recursos econòmics dels quals es disposi.


Plataforma Aturem la Llei Aragonès


Llistat de serveis bàsics que recull el Projecte de Llei de Contractes de Serveis a les Persones:

Serveis educatius: Serveis d’ensenyament preescolar, de tutoria, d’educació especial i serveis escolars diversos no especificats, serveis d’ensenyament per a adults, serveis d’ensenyament universitari i altres serveis d’ensenyament, serveis de menjars i subministrament de menjars per a escoles.

Serveis sanitaris: Servei de subministrament de personal d’infermeria i mèdic, serveis de salut i assistència social, serveis hospitalaris no especificats, serveis hospitalaris de cirurgia, de medicina, de ginecologia, i d’obstetrícia, serveis de rehabilitació i rehabilitació professional, servei de psiquiatria, serveis de fertilització in vitro, serveis ortòtics, d’oxigenoteràpia, de patologia, d’anàlisis de sang i d’anàlisis bacteriològiques, serveis de diàlisi a l’hospital, assistència hospitalària i d’ambulatori, servei d’exercici de la medicina, serveis de metges de medicina general i de metges especialistes, serveis ginecològics, obstètrics, nefrològics, neurològics, cardiològics, de pneumologia, d’otorrinolaringologia, d’audiologia, de radiologia i gastroenterològics, serveis geriàtrics, psiquiàtrics i psicològics, serveis a domicili per a persones amb trastorns psicològics, serveis oftalmològics, dermatològics i ortopèdics, serveis pediàtrics i urològics, serveis de cirurgians especialistes, d’odontologia, d’ortodòncia, i serveis quirúrgics d’ortodòncia, serveis varis de salut, serveis prestats per personal mèdic, llevadores i infermers, serveis de tractament mèdic a domicili, serveis de tractament mèdic de diàlisi a domicili, serveis d’assessorament prestats per personal d’infermeria, serveis paramèdics, fisioterapèutics, homeopàtics i d’higiene, lliurament a domicili de productes per a incontinents, serveis d’ambulància, serveis d’institucions residencials de salut, serveis de cures d’infermeria de residències, serveis prestats per laboratoris mèdics, bancs de sang, bancs d’esperma i bancs d’òrgans per a transplantament, serveis d’anàlisis mèdiques, serveis farmacèutics, d’imatgeria i òptics, serveis d’acupuntura i quiropràctica, serveis de subministrament de personal d’infermeria i de personal mèdic, serveis relacionats amb roba de llit per a hospitals, serveis d’ambulatori, servei municipal de salut i serveis d’exercici de la medicina.

Serveis socials:  Serveis de reinserció, de cerca de feina, de subministrament de personal domèstic, d’assistència social, d’assistència social amb allotjament, serveis de benestar social proporcionats a gent gran, a minusvàlids i a infants i joves, serveis d’assistència social sense allotjament i de centres de dia, serveis de cura diürna per a infants i per a infants i joves discapacitats, repartiment a domicili d’aliments, serveis d’orientació, d’assessorament i de planificació familiar, serveis de benestar social no prestats per institucions residencials, serveis per a la millora cívica i de suport als serveis per a la comunitat, serveis prestats per associacions de caràcter social i per associacions juvenils, d’assessorament sobre igualtat d’oportunitats, cases particulars amb persones empleades, serveis de mà d’obra per a particulars, serveis de personal d’agència per a particulars, personal temporal per a particulars, serveis domèstics i d’ajut en tasques domèstiques, prestació de serveis per a la comunitat, serveis de subministrament de personal domèstic, i altres serveis comunitaris, socials i personals, inclosos els serveis prestats per sindicats, organitzacions polítiques, associacions juvenils i altres serveis prestats per associacions, subministrament de personal domèstic i programa d’acció municipal.

Serveis d’oci i hostaleria: Serveis d’hostaleria, zones d’acampada i altres allotjaments no hostalers, serveis d’albergs juvenils, serveis per a acampada i per a acampada amb caravana, serveis de centres i llars de vacances i de vacances, de colònies de vacances per a infants, serveis d’arrendament d’allotjament moblat de curta durada, serveis prestats per establiments d’allotjament que ofereixen llit i esmorzar, serveis de restaurant, de cambrers de restaurant, serveis de subministrament, preparació i elaboració de menjars, serveis de cafeteria, serveis de subministrament de begudes i de menjars per a llars, serveis de gestió de bars, serveis de lliurament de menjars, serveis de cantina, gestió de cantina i altres serveis de cafeteria.

Altres serveis: Serveis de veterinària i guarderies per a animals de companyia, serveis esportius, religiosos i altres serveis comunitaris, socials i personals no especificats.


Formem part de la Plataforma Aturem la Llei Aragonès:

Acampada Mar
Actuavallès
ANC – Sectorial educació
APA del Col·legi Públic Ausiàs March
Arran
Asamblea de afectad@s de Listas de Espera en Sabadell
Assemblea de Joves de la Terra Alta
Assemblea Feministes de Gràcia
Assemblea groga de Gràcia
Associació de Drets Sexuals i Reproductius
Associació de Veïnat de Llefià-Badalona
Associació de Veïns i Veïnes El Pi (Sant Joan Despí)
Associació de Veïns i Veïnes Som Santa Eulàlia
ATTAC Acordem
Batzac Joventuts Llibertàries
CATAC-CTS/IAC
Catalunya En Comú Podem
CDR Cassoles
CDR La Marina
CDR Sabadell Nord
CDR Voltreganès
Cercle Podem Educació Catalunya
CGT de Catalunya
CGT Ensenyament
CGT Sector Social
CGT Sindicat d’Administració Pública de Barcelona
CGT-Primària Sanitat
CO.BAS Tarragona
Comitè 1r de Desembre – Plataforma Unitària d’ONG – Sida de Catalunya
Comunistes de Catalunya

Constituents per la Ruptura (CxR)
Coordinadora d’Entitats SAP Muntanya
Coordinadora de les Terres de l’Ebre de PODEM
COS
CUP el Figueró
CUP Voltreganès
CUP-CC
Debat Extraordinari per l’Educació Pública
Endavant (OSAN) Assemblea Vallès Occidental
Endavant (OSAN) Ponent
Endavant OSAN
EPI, Energia Per la Igualtat
Escoles Feministes
Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya (FaPaC)
Frente de Lucha Feminista
Front d’Estudiants
Fundació Privada l’Alternativa
Fundació Revolució Democràtica
Grup d’ajuda mútua escola inclusiva (GAMIN)
Grup de Treball en Defensa de la Sanitat Pública de Tarragona
Habitatge Alliberat ‘Assata Shakur’
IAC-Intersindical Alternativa de Catalunya
Intersidcinal-CSC
Jovenes Pensionistas Catalunya
Junta de Personal Hospital de Tortosa Verge de la Cinta
Lluita Internacionalista
Marea Blanca
Marea Blanca de les Terres de l’Ebre
Marea Pensionista Tarragona
No + Precarietat

Observatori del Deute en la Globalització (ODG)
Partido Feminista de España CAT
Partido Socialista del Trabajo (PST) Internacionalista
Partit Comunista del Poble de Catalunya (PCPC)
Partit Comunista dels Treballadors de Catalunya
Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública Cerdanyola
Plataforma en defensa de la sanitat pública del Baix valles
Plataforma Olesa es Mou per l’Educació Pública
Plataforma pels serveis públics de Cerdanyola del Vallès
Plataforma serveis d’atenció domiciliària
Plataformas en Defensa Serveis Publics
Podem Mataró
PODEM SANITAT CATALUNYA
Podemos Cornellá
Procés Constituent
Rebel·lió Atenció Primària
Resistència Clínic
SAD (Servei d’Atenció Domiciliària)
Secció Sindical CGT a la Diputació de Barcelona
Seccio Sindical del SAD a Sabadell
SEPC
SINDICAT DE COMISONS DE BASE (CO.BAS)
Sindicat de Professionals de l’Ocupació de Catalunya
Sindicat d’Estudiants
Societat Protectora d’Animals de Castelló d’Empúries (SPACE)
Teixint Mediona – CUP
USTEC
Xarxa Consum Solidari
Xarxa de Cures
Xarxa Groga de l’Hospitalet de Llobregat