Des de Movem Vacarisses, celebrem que la nostra Regidoria d’Educació hagi apostat per iniciar, el proper mes d’octubre, el Curs de preparació per a la prova d’accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà.

Aquesta oferta ha estat molt ben acollida pel jovent i les seves famílies, i això ens engresca, si cal, encara més, a sumar-hi altres opcions formatives de futur, i establir un centre de referència a l’abast de la nostra població (i de properes), evitant el desplaçament fora del nostre municipi.

L’espai habilitat s’ubicarà a l’edifici del Castell, en una de les seves sales de sotacoberta, marcant un àmbit diferenciat de la resta d’escoles del municipi.

També hem de subratllar la voluntat que es consideri tan important el mateix aprenentatge de continguts concrets com les formes d’acompanyament individualitzades i de motivació envers l’alumnat, amb l’objecte que puguin trobar unes noves oportunitats i que també puguin aconseguir una orientació cap al seu encaix laboral; és a dir, buscar un enfocament de projecte vital, formatiu i professional, que haurà de ser el repte del personal docent que imparteixi el curs.

És important que, cada cop més, considerem la necessitat d’un aprenentatge en el transcurs de totes les etapes de la vida, amb objectius que poden ser diferents: de millora de les competències tècniques i professionals, de desenvolupament de les capacitats pròpies, d’enriquiment dels coneixements, etc.