-Hem presentat una moció en motiu de la marxa estatal del 7N contra les violències masclistes. Amb l’aprovació de tots els grups municipals, es va acordar col·locar, a la façana de l’Ajuntament, el 7N, una pancarta “contra les violències masclistes”, així com sostenir tots els recursos necessaris per a la prevenció i atenció a les víctimes de violència masclista i sensibilitzar contra el sexisme en totes les actuacions i serveis municipals. En la situació de crisi econòmica, les dones són un dels grups de població més injustament afectats, tal com es demostra amb el continu increment de violència.
-El Consistori també va aprovar abaixar les taxes del servei d’Escola Bressol, buscant-hi l’afavoriment en la matriculació als centres. Les Escoles Bressol han de merèixer la seva atenció
per l’important espai que signifiquen de convivència i participació, en el qual s’afavoreixen la integració i la cohesió social de les famílies i de l’alumnat.
-L’Ajuntament recupera una infraestructura ubicada a l’espai natural de Mas Mimó, amb l’objectiu de ser utilitzat com a referent en iniciatives lligades al medi ambient. Al respecte, el 21N, s’hi va fer una xerrada informativa perquè els vilatans i vilatanes poguessin aportar idees i futurs projectes. Des de Movem Vacarisses, volem que Vacarisses retrobi els seus orígens, ramaders, agrícoles i forestals, en ple respecte amb la seva fauna i flora, i avançant en sistemes ecològics i sostenibles per aconseguir ser-ne un referent.
-El dia 22N, el Departament de Medi Ambient, amb la col·laboració d’Amics del Bosc, va organitzar una jornada matinal de neteja de la zona de la Font de l’Orpina. Aquesta actuació, a més de contribuir a la conservació d’aquest entorn, pretén conscienciar la ciutadania que els espais naturals són llocs que cal cuidar.