La majoria dels habitants de Vacarisses van votar EN COMÚ PODEM en aquestes darreres eleccions generals. És cert que no ha pogut aconseguir-se l’objectiu prioritari d’establir un profund canvi a l’Estat, situació que està sent analitzada, però, en qualsevol cas, a Catalunya, així com a la nostra localitat, ens hem destacat, novament, com a primera opció política.

Això significa que som molts i moltes els que volem cloure un cicle històric; els que volem, sumant forces, permetre activar el canvi en el present i construir la gran alternativa per al futur, basada en uns grans reptes: justícia social, transició cap a un nou model econòmic, democratització social, cultural i política, i capacitat d’escollir com a societat quin futur volem, a partir del dret a decidir.

Per tant, des de Movem Vacarisses, continuem la nostra ruta i us convidem a engrescar-vos activament en aquest projecte en què anem avançant, en què participen amb el seu treball persones amb plena capacitació polític-professional, honestes i amb criteris renovats sobre la nova manera de fer política.

Les alternatives de govern han de néixer des de les alternatives de la societat: hem vist els seus inicis als carrers, després solidificant-se als ajuntaments del canvi i, així, finalment, accedint amb força al Congrés.

Les velles forces no volen cedir; les noves han de saber representar les aspiracions immediates, però també actuar amb un conjunt més ampli, aconseguint una alternativa real social, econòmica, cultural i política.