Veiem que, amb freqüència, s’aprofita l’incert recorregut pel qual està transcorrent l’anomenat “Brexit” per a desqualificar i gairebé invalida al referèndum com a eina democràtica per a donar entrada a la participació ciutadana en la governança d’un país.

Un determinat ús d’un instrument, no invalida l’instrument en sí. Ningú qüestiona els referèndums a Suïssa, com ningú va qüestionar el referèndum sobre la Constitució Europea. No es pot posar barreres a la democràcia.

En el supòsit que es concreti i materialitzi el “Brexit”, defensarem les següents orientacions i criteris de cara a preservar l’interès general europeu i de la seva ciutadania:

  1. Garantir els drets de la ciutadania fins i tot en cas que no hi hagi acord, ja que no poden ser una moneda de canvi ni servir com a forma de xantatge. Garantia de permisos de residència i treball per als ciutadans de la UE residents a Regne Unit i per als britànics al conjunt de la UE i dret d’aquests a sufragi actiu i passiu en les eleccions locals. A més, és crucial que es desenvolupin garanties concretes sobre els drets de la ciutadania desvinculades de la resta d’aspectes de les negociacions.
  2. Preservar la “no frontera dura” entre Irlanda i Irlanda del Nord nascuda dels acords de pau.
  3. Coordinar una resposta unitària europea vers les especificitats de la situació de Gibraltar, que tingui entre els seus objectius acabar amb el règim de paradís fiscal.
  4. Desenvolupar un sistema de transport públic transfronterer que permeti la mobilitat laboral i sol·licitar a la Unió Europea la inclusió d’aquesta zona en elmarc de l’EASI, el programa de la UE per a l’ocupació i la innovació social, i de l’EURES, el qual ajuda als treballadors transfronterers a superar aquests obstacles proporcionant suport financer a les associacions transfrontereres.
  5. La sortida del Regne Unit ha de comportar la revisió de quotes d’importació i contingents aranzelaris agrícoles i alimentaris, ja que la capacitat d’absorció del mercat europeu d’aliments serà més reduïda.
  6. En el marc de la mesa de negociacions, la UE ha de plantejar la necessària revisió de contingents específics que el Regne Unit va introduir en la seva adhesió en alguns acords comercials com, per exemple, amb Nova Zelanda, Israel o Austràlia.
  7. En la nova relació comercial amb el Regne Unit, promourem que es mantingui la continuïtat en les relacions sense barreres o obstacles comercials afegits i sense canvis en el règim aranzelari, sempre que es garanteixi també la mobilitat i els drets adquirits pels ciutadans, els drets laborals (d’acord amb els estàndards recollits en la Carta Social Europea i les diverses normes de l’Organització Mundial del Treball), i els estàndards de protecció mediambiental.