Imatge de la sessió del ple de l’Ajuntament de Vacarisses del 31 d’Octubre de 2019

Al Ple Ordinari que va tenir lloc ahir, i front a la Moció de C’s que van presentar com a “respecte a tots els ciutadans de Vacarisses independentment de la seva ideologia”, Movem Vacarisses vam dir:

No volem entrar en aquestes guerra de banderes. Aquesta situació només ens porta a més conflicte i més divisió, tot i que aquest conflicte i aquesta divisió dóna contingut a molts partits polítics, els quals prioritzen les qüestions territorials per sobre de la resta d’assumptes paralitzats des de fa uns quants anys.

Nosaltres reivindiquem, tal com recull la proposta llançada per En Comú Podem, la creació d’una mesa de diàleg per aconseguir un pacte entre Catalunya i l’Estat i que l’acord que en resulti sigui votat per referèndum.

Per tant, ens sumarem a iniciatives per atenuar el conflicte, no per posar-hi més foc.

Evidentment que rebutgem actes violents i vandàlics, però sigui qui sigui que els porti a terme.

Però hem de tenir en compte que aquests escenaris de violència i vandalisme també responen a unes generacions que han crescut a partir de la crisi del 2008 i d’una situació política inestable amb el consegüent desencant. Totes i tots nosaltres en som responsables.

Finalment, diem que des de l’Ajuntament i edificis municipals hem de respectar els protocols generals establerts, i en tot cas, el que més ens preocupa, és donar representativitat a tota la població.

L’equip de govern, tot i ser d’unes sigles polítiques determinades, han de governar per a tot el poble i treballar per a la defensa dels seus drets i les seves necessitats.

Per tot això, ens abstindrem en aquesta moció presentada”.

La resta de grups també s’hi van abstindre menys ERC.

Quant a la moció d’UIPV sobre millora del transport, Movem Vacarisses vam deixar clar que “en el nostre programa electoral la millora del transport és prioritària per a Vacarisses.

La mobilitat és el gran repte que s’ha de resoldre a nivell general i local, perquè, per sobre de tot, és una necessitat a nivell ambiental i de sostenibilitat.

Per tant, estem d’acord amb aquesta Moció tot i puntualitzant el següent:

– Creiem que en l’anterior mandat es va treballar per a generalitzar el transport escolar perquè infants i joves poguessin arribar a tots els centres escolars.

– I ara cal atendre a la resta de la població i les seves necessitats.

– La connexió amb Terrassa ha d’incrementar-se les dissabtes estudiant la freqüència horària més adequada, amb la major immediatesa que ho permetin els pressupostos 2020.

– També, en un termini de 6 mesos, exigim a l’equip de govern que presenti una proposta de transport flexible o el que s’estimi més adient, per a millorar les connexions entre les urbanitzacions del nostre municipi”.

ERC i PSC, com sempre, hi van votar en contra.

Altres punts que vam interpel·lar :