Sessió del ple extraordinari de l’Ajuntament de Vacarisses del 17 d’Octubre de 2019

Al Ple Extraordinari del día 17 d’Octubre de 2019, sobre la proposta de noves Ordenances Municipals, MOVEM VACARISSES, amb la seva representant, la Regidora Clara Fuster va abstenir-se en la votació, per DISCONFORMITAT amb les següents propostes, les quals han estat aprovades per l’equip de govern (ERC) i pels grups PSC i VxV.

No a la pujada de la taxa de l’aigua en els trams 1er i 2on!

El consum d’aigua en aquests dos primers trams (fins a 45 m³/trimestre), és de primera necessitat, per famílies més o menys nombroses. Es el que ens afecta al 80% de la població.

Els trams 3er i 4art sí que obeeixen a uns consums força elevats.

Per eixugar dèficit en la recaptació de la taxa, proposem INVERSIÓ per a més controls externs (a la via pública) e interns (depurar censos, conciliar padró amb lectures,…) que ens garantirà més ingressos.

No a la pujada de l’IPC en la taxa de residus ni al pagament de cubells de reposició!

Desprès de la implantació del sistema de residus Porta a porta, el veïnat ha de ser premiat per reciclar i per reciclar bé, i no penalitzat.

El sistema Porta a porta està donant molts bons resultats econòmics (pel retorn del canon i per no tenir que portar a reciclar) i hem de destinar-ho al finançament i millora del Porta a porta.

Sí a les Ordenances municipals que fomentin la implantació de la energia verda

Exencions i bonificacions per instal.lació de plaques fotovoltaiques a les llars, també per tinença de vehicles elèctrics i híbrids.

També la nostra conformitat a l’increment de la taxa IBI front als grans tenidors d’habitatges permanentment desocupats durant més de dos anys

Al respecte exigim INVERSIONS en política d’habitatge a Vacarisses.

I conformitat, també, a les bonificacions en la taxa per vehicles per a persones amb discapacitat i per famílies nombroses

Finalment, Clara Fuster va concloure: Equip de Govern (ERC), no vulguin fer obres de gran cost, com les aprovades pel nucli, les quals no són en absolut prioritàries, i destinem els nostres diners en la conservació i millora del que ja tenim!!