A Catalunya en Comú volem construir una nova forma de fer política que posi la vida al centre, una vida digna i lliure de violències. Volem un feminisme del 99%, un feminisme de i per a totes.

Les  violències patriarcals ens afecten a totes de forma diferent en funció de múltiples factors: racisme, estatus migratori, edat, situació socioeconòmica i familiar; treball assalariat, treball de la llar, maternitat- no maternitat, diversitat funcional física, psíquica o sensorial, orientació sexual, identitat o expressió de gènere, etc.  Si  es nega  aquesta  diversitat,  esdevenen invisibles les nostres necessitats específiques davant les violències, tant pel que fa a les respostes com a les mesures que permeten prevenir-les.

Totes les  dones, cisgènere o trans, hem  de  veure  reconeguts tots els nostres drets i els hem de poder exercir plenament. Això és completament incompatible amb unes institucions que diàriament perpetuen una violència sistèmica cap a les dones.  Així recollint les noves realitats socials i les demandes dels moviments feministes i entitats de dones, actualment i a proposta del nostre grup parlamentari, s´està tramitant al Parlament de Catalunya una proposta de modificació  de la Llei 5/2008, del Dret de les dones a eradicar les violències masclistes per incloure les violències digitals i institucionals, la diversitat i la interseccionalitat. 

Juntes i diverses alçarem la veu per aquelles que avui ja no hi poden ser, per aquelles que vivim violències masclistes, i per aquelles que demà podem ser assetjades, agredides i assassinades. Serem veu, serem ràbia, serem indignació i juntes sumem forces per fer front a aquest sistema patriarcal, racista i colonial.

CatComú