La crisi de l'aigua no s'ha acabat

Tot fa pensar que la crisi de subministrament d’aigua ha entrat en una fase d’estabilitat precària.

Les mesures adoptades per l’Equip de Govern per a incorporar punts d’aportació de cabals, juntament amb les actuacions de la Brigada per a solucionar les incidències en la xarxa de subministrament, han de ser complementades per l’actitud d’estalvi en el consum per part del veïnat.

Aquest escenari d’equilibri inestable entre els cabals aportats i els consumits podria mantenir-se fins al moment en el qual es produeixi la tan necessària connexió amb la xarxa de l’ACA.

Ara bé, haver pogut aixecar les restriccions no ha de portar a l’excés de confiança ni a l’autocomplaença a cap dels actors implicats: veïnat, Equip de Govern i ACA.

Encara que el comportament generalitzat de veïnes i veïns ha estat encomiable, sens dubte s’han produït casos puntuals d’excés i ús indegut de l’aigua de la xarxa que han de ser identificats i sancionats.

Cal fer pressió sobre les Administracions implicades en l’execució del projecte de connexió a la xarxa de proveïment d’aigua en alta per a la seva posada en marxa amb caràcter d’urgència.

L’actuació urgent de l’Equip de Govern davant l’emergència no pot ocultar la seva indubtable deixadesa en els últims anys davant el problema de l’aigua, extensible a molts altres aspectes de la política de medi ambient i de lluita contra l’emergència climàtica: pràcticament totes les accions empreses davant la crisi es podrien haver executat de manera planificada per tal d’evitar arribar a l’extrem de les restriccions.

I, sens dubte, millorar els mecanismes d’informació sobre l’evolució de la crisi reduiria la difusió de faules i la generació d’actituds aferrissades.


No volem deixar passar l’ocasió per a lamentar la pèrdua d’en Josep Maria Gibert, regidor de UIPV, del qual sempre recordarem el seu esforç i dedicació pel bé de Vacarisses.