Fem Feminisme

Aquest 8 de març de 2021 tornem a sortir al carrer, a les xarxes i als balcons, per apoderar-nos de tots els espais i fer-los nostres. Un any més, estem aquí, reivindicant que hi ha una altra manera de fer política.

Tot just fa un any, la pandèmia mundial de la COVID19 ens colpejava, amb un impacte sanitari i social que ha esdevingut una situació de crisis sistèmica. I plou sobre mullat. Les situacions de discriminació que patim les dones s’han agreujat. I per aquest motiu es fa necessari més que mai que Fem feminisme:

Som totes i diverses, som les netejadores, les infermeres, les cuidadores de residències, les educadores, les caixeres… Som les joves i les més grans, som les migrants, les racialitzades, som les gitanes, les estudiants i les que no han pogut estudiar, les que treballen i les que estan a l’atur, les que cuiden i les que son cuidades. Som dones amb diversitat funcional, intel·lectual o sensorial. També les lesbianes, les bisexuals, les trans, les intersexuals. Denunciem les opressions de gènere i la seva intersecció amb altres eixos d´opressió. Fem defensa de la diversitat perquè juntes som més fortes

Les ocupacions més feminitzades, que son a la vegada les més precàries i les menys valorades han esdevingut essencials per al sosteniment de la vida i de la societat. Totes nosaltres hem estat al centre, assumint el risc de contagi, la responsabilitat a l’espai laboral, i també a les llars, organitzant-nos per poder donar resposta a totes les necessitats. I allà on la prevenció sanitària, la distància i l’aïllament, han fet que ens apartéssim de la vida pública, frenant la participació social, nosaltres hem teixit xarxes de solidaritat i suport mutu. Demostrant amb fets el valor de la nostre tasca. Exigim el dret a cuidar i ser cuidades en condicions dignes: escoles bressol, centres de dia i residències públiques, suport domiciliari, ajuts econòmics a la dependència, suport a famílies monomarentals, regularització i condicions dignes per les que cuiden. Fem un sistema públic de cures per garantir el dret a cuidar i ser cuidades en condicions dignes

En Comú Podem hem liderat la reforma de la Llei dels Drets de les dones a l’erradicació de la violència masclista ampliant els drets i doblant els recursos per a dones, infants i adolescents. Tot i així encara queda molt per fer, cal desplegar un abordatge integral de les violències masclistes, ampliant recursos i serveis en col·laboració i donant suport a la xarxa d’entitats. Caldrà atendre les múltiples formes amb les quals s’expressen les violències i actuar sobre tots els àmbits. Fem polítiques per millorar l’atenció en violències masclistes i protegir els drets de totes.

Denunciem en l’àmbit laboral la bretxa salarial, on les dones cobrem un 23% menys que els homes, el sostre de vidre que ens impedeix accedir a llocs de responsabilitat. Així com el terra enganxós, ja que ocupem la major part de les mitges jornades, suportem la desocupació i les taxes més altes d’atur, especialment les migrades, les trans visibles o les diverses funcionalment. Denunciem la subcontractació en condicions indignes de serveis essencials, dels contractes temporals, la discriminació de les dones amb fills i filles i la dificultat per conciliar. Exigim la igualtat de condicions en l’accés al mercat laboral, la dignificació dels llocs de treball més feminitzats, jornades laborals que s’adaptin al nostres ritmes vitals, la corresponsabilitat en la cura i el trencament de la segregació laboral en relació al gènere. Fem mesures per garantir el treball digne, la igualtat salarial, la corresponsabilitat i la conciliació.

Lluitem i lluitarem pel dret a una sexualitat lliure i plena, per unes maternitats escollides: llibertat sexual, educació sexo-afectiva, accés públic i segur a l’avortament arreu de Catalunya. Fem una educació feminista compromesa amb la superació de les desigualtats de gènere. Fem polítiques per garantir el dret a l’avortament públic, lliure, segur i gratuït sense desigualtats territorials

Per tot això, avui 8 de març, i també la resta de dies, continuem lluitant per posar fi a qualsevol forma de discriminació, per defensar els nostres drets, traslladant les reivindicacions del moviment a les institucions i en comú ens comprometem a no cessar fins a derrotar aquest sistema patriarcal.  Fem feminisme.

Animem a participar a les mobilitzacions, assemblees i accions, ocupant carrers i places (amb totes les mesures de seguretat sanitària), aturades i vaga als llocs de treballs remunerats per qui les vulgui secundar, i accions als centres educatius, per visibilitzar més que mai aquest 8 de març!

Animem a participar a les mobilitzacions, assemblees i accions, ocupant carrers i places (amb totes les mesures de seguretat sanitària), aturades i vaga als llocs de treballs remunerats per qui les vulgui secundar, i accions als centres educatius, per visibilitzar més que mai aquest 8 de març!

Podeu consultar les convocatòries a https://www.vagafeminista.cat/ i el manifest a (https://www.vagafeminista.cat/manifest-8m/).