Movem Vacarisses: 2 anys de legislatura a l'oposició
La regidora de Movem Vacarisses, Clara Fuster, prenent possessió

Movem Vacarisses ens hem caracteritzat per fer una oposició col·laboradora en les mesures a prendre enfront dels efectes de la pandèmia però a la vegada molt ferma i exigent en el seguiment de la gestió feta per l’Equip de Govern d’ERC durant aquest període.

Per a nosaltres, fer política des de l’oposició és també resseguir i plantejar activament quines són les millores que considerem prioritàries per al nostre veïnat, encara que moltes d’elles no coincideixin amb les que porta o portarà a terme l’actual equip de govern.

Hem demanat més actuacions per les urbanitzacions de Vacarisses: no només existeix el nucli o centre de la Vila sinó també les altres 15 urbanitzacions.

Veiem com s’ha prioritzat, clarament, el centre de la Vila, quan tota la resta continuen amb deficiències i algunes amb la urgència de necessitats bàsiques per una mínima qualitat de vida.

Hem demanat més actuacions per al retorn dels beneficis del porta a porta en forma de millors actuacions mediambientals, però ni tan sols encara ens han aclarit quins són els resultats econòmics d’aquest.

Hem demanat una acció contundent front als episodis de pudors al CTRV i l’abocador, i aclariment de quines seran les aportacions previstes en la subvenció de l’Agència de Residus en matèria de mesures correctores per mitigar-les i quines seran les noves activitats que es preveuen desenvolupar en les instal·lacions.

Hem demanat una deixalleria que no sembli “deixada” i que es reprengui l’espai de reutilització.

Hem demanat que les instal·lacions i espais que ja tenim a la Vila es cuidin i mantinguin adequadament: via pública, parcs infantils, instal·lacions annexes al camp de futbol, arbrats i herbes.

Malauradament les nostres peticions, aquestes i d’altres, mai són ben rebudes per ERC.