Moment del ple de l’Ajuntament de Vacarisses del 25 de juliol de 2019

En el primer Ple Municipal de la legislatura l’Equip de Govern d’ERC amb el vot a favor del PSC van aprovar la destinació de pràcticament tot el romanent de Tresoreria de l’exercici 2018, en fer dues grans obres al nucli, per un cost de 869.149’38 euros.

Movem Vacarisses, amb la seva representant, Clara Fuster, s’hi va OPOSAR rotundament.

Aquestes dues obres consisteixen en:

  • Una, en la construcció d’una cruïlla al nucli, entre la carretera BV-1212 i el Carrer Salvador Badia, amb l’objecte de pacificar la circulació de vehicles a la zona i amb un cost inicial de 524.149,38 euros, dels quals 200.000 euros seran finançats per la Diputació de Barcelona.

Movem Vacarisses considerem absolutament innecessària i desmesurada aquesta obra donat que l’alentiment del pas dels vehicles podria resoldre’s amb altres mesures molts més econòmiques i sostenibles com per exemple amb bandes de seguretat o plataformes de reducció de la velocitat.

  • L’altre n’és la construcció d’un pàrquing, també en el nucli, per un cost al voltant del 345.000 euros, la qual ens resulta igualment, una pretensió sobredimensionada donat que per la obtenció d’uns 20 places d’aparcament més que pot suposar, n’hi ha opcions, també, molt més econòmiques i sostenibles com llogar-hi un terreny proper per a aquest objecte

A més a més, aquestes no són les prioritats de Vacarisses.

N’hi ha grans reptes a acomplir sobre la taula: preferentment, urbanitzacions pendents d’executar, transport i habitatge.

N’hi ha més urbanitzacions que no el nucli per atendre

Ho vam dir a la nostra campanya electoral: cuidem i mantenim adequadament la vila que tenim perquè tothom pugui viure amb una qualitat de vida digna.

Respecte a altres despeses d’aquest romanent de tresoreria de menor cost, en algunes d’elles, també vam manifestar la nostra oposició i vam proposar a l’equip de govern a aplaçar el conjunt de totes aquestes mesures i a seure juntament amb tota la oposició i valorar-ne la prioritat i l’atenció de les necessitat de les diferents urbanitzacions.

Evidentment no va ser acceptada la nostra proposta.

Finalment, en el torn de precs i preguntes vam demanar explicacions sobre l’estat de l’expedient de reparcel·lació de la urbanització de la Creu; incidents de gossos perillosos als Caus i al Palà i la manca d’una gestió i protocol adequat en el tema de la protecció i tinença d’animals; la situació de l’arranjament del camp de futbol, vestidors, grades i també de la inadequada ubicació del bar-barracó que ens desmereix molt la imatge i funcionalitat d’aquest complex esportiu; i la previsió de desplegament de la fibra en les urbanitzacions pendents, entre elles del Ventaiol i Palà.

Obres desmesurades i innecesàries al nucli
E-mail
Twitter
Follow Me
Tweet