Moltes són les gestions que s’han fet des de l’actual equip de govern, en el qual MOVEM VACARISSES ostenta la representació de la REGIDORIA DE MEDI AMBIENT.

En l’última comissió de seguiment, es va posar de manifest, per part de tots, la reducció significativa de les pudors al municipi. Les substitucions dels biofiltres de les xemeneies del CTRV, que van finalitzar el passat mes de febrer, segurament ho han afavorit.

En aquella mateixa sessió, vam obtenir el compromís d’activació del protocol de trucades al CTRV pel veïnat, davant episodis d’olors, perquè ells siguin els receptors de les mateixes i així puguin resoldre amb més immediatesa la possible causa de les emissions. Els responsables de l’abocador es van sumar, també, a afegir-se en aquest procés.

Des de la nostra regidoria, s’ha realitzat la primera fase de l’estudi de la qualitat de l’aire, amb resultats satisfactoris, quedant pendents les dues últimes fases, que es culminaran aquest any.

Els responsables de l’abocador i el CTRV també han assumit el compromís de realitzar, a posteriori, estudis de seguiment de la qualitat de l’aire.
Paral·lelament, estan previstes mesures de control més exhaustives en el procediment d’autorització del CTRV, que s’està tramitant per l’Agència Catalana de Residus.

El nostre municipi ha passat de ser un recol·lector de tots els residus de la comarca en l’abocador a aconseguir-ne el seu tancament i situar-se, finalment, com a capdavanter en el reciclatge, amb la implantació del sistema de recollida de residus porta a porta.