Sessió del ple de l’Ajuntament de Vacarisses del 28 de Novembre de 2019

Al ple ordinari del 28/11/2019 sobre Pressupostos 2020 Movem Vacarisses ens vam abstenir en la votació per disconformitat, no tant en les propostes presentades, sinó per la carència de propostes valentes en àrees que considerem prioritàries.

Com està sent habitual en els plens d’aquesta legislatura, amb el vot rotund i indiscutible del PSC, totes les propostes d’ERC són aprovades.

No es preveuen actuacions en matèria d’habitatge, ni en transport, ni respecte a les urbanitzacions pendents. Aquestes grans àrees ja requerien aquesta previsió per al 2020, si és que realment es tingués una clara voluntat de millora.

La política de medi ambient i sostenibilitat passa a un segon pla, amb una disminució del seu pressupost. I, a més a més, no se’ns aclareix la nostra pregunta sobre quin és el retorn econòmic obtingut des de la implementació del porta a porta, el qual, per a nosaltres, hauria de revertir en millores mediambientals i en premiar les vacarissanes i vaca- rissans pel seu esforç en aco- llir-se a aquest sistema.

Tampoc veiem progressar els projectes d’educació de l’Escola d’Adults/es, així com el de dansa contemporània a l’Escola de Música, els quals vam iniciar en l’anterior mandat i que prevèiem incrementar amb una major oferta formativa.

En l’àrea de benestar animal, cap iniciativa ni noves previsions, tot i la problemàtica constant al nostre municipi.

En definitiva, pobres millores per a les urbanitzacions front a magnes obres insostenibles i innecessàries, com la futura «gran passarel·la» i la construcció d’una planta d’aparcaments al nucli de la població.