Apostem per una manera de fer política més propera, més representativa i plural, amb mirada social, ecologista i feminista.

Movem Vacarisses és l’opció transformadora, exigent i valenta per millorar Vacarisses i totes les seves urbanitzacions que en formen part.

  Medi Ambient
  Protecció dels drets dels animals
  Educació
  Mobilitat
  Habitatge
  Feminisme i LGTBI+
  Inclusió i participació de les persones amb capacitats diverses
  Urbanisme, Obres i Serveis municipals
  Govern obert, transparent, ètic i eficient. Participació ciutadana
  Activitats Físic-Esportives
  Cultura i Patrimoni cultural i natural
  Sanitat i Salut Pública
  Joventut
  Gent Gran
  Promoció econòmica, comerç i turisme
  Acció social, cooperació i solidaritat
  Seguretat Ciutadana
  Dret a decidir, en relació a la lliure expressió dels pobles


Pots descarregar el programa en format PDF en el següent botó:  [ddownload id=”688″]