En resposta a la darrera publicació de VpV sobre les pudors del CTRV, volem dir el següent:

El seu legítim dret a l’exercici de l’oposició al govern mai l’han de confondre amb la possibilitat de realitzar afirmacions desafortunades tals com “un regidor/a se sent sobrepassat/da” o “ens sentim desemparats” per la seva manca d’actuació. No només falten absolutament a la veritat, sinó que, a més a més, infereixen en l’esfera de la responsabilitat política dels regidors/es i qüestionen la seva funció pública per la qual han estat nomenats/des.

Esperem que les rectifiquin i no utilitzin estratègies tan pobres i demagògiques en la seva tasca política d’opositors/es.

Des de la Regidoria de Medi Ambient, el tema de les pudors està sent treballat seriosament des de l’inici de la legislatura i amb previsió de resultats molt més satisfactoris que durant els seus llargs anys de mandat. Esperem que algun dia ens en facin cinc cèntims.

Així, i principalment fruit de les nostres pressions, els responsables del grup Griñó-Hera s’han compromès a canviar, immediatament, els 4 mòduls de biofiltres de la xemeneia per uns de més innovadors i efectius.

El proper mes de febrer instal·larem 3 captadors a les zones Caus-Carena Llarga-Torreblanca II, per avaluar-ne la qualitat de l’aire.

Hem participat activament en obtenir la proposta de l’Autorització Ambiental del CTRV, resolta per l’Agència Catalana de Residus, la qual ha fixat uns condicionants estrictes, en especial pel tema de les pudors. El nostre tècnic continua fent inspeccions periòdiques de control in situ, i seguim pressionant al Consorci de Residus.