El proper mes de novembre, l’Ajuntament de Vacarisses implantarà el nou sistema de recollida “Porta a porta” de residus a tot el municipi. La iniciativa ha estat aprovada de forma unànime per l’equip de Govern. Aquest és un petit resum de la xerrada informativa.

La Comunitat Europea informa sobre l’assoliment a tots els estats envers a tres criteris:

• Mediambientals:

El model actual de llençar les escombraries genera molts residus de tipus “resta”, és a dir, hi ha molts kilograms de resta davant pocs kilograms de matèria orgànica, envasos, vidre o paper. Els residus es poden reutilitzar majoritàriament.

• Normatius:

Tant a Europa, com a Espanya, com a Catalunya, les lleis i programes de prevenció i gestió de recursos ens remarquen la necessitat d’incorporar el nou sistema de recollida per assolir uns mínims de reciclatge (a l’any 2020 haurem de fer-ho tots els municipis).

• Econòmics:

Amb les lleis mediambientals europees i estatals, per cada tona entregada per part del municipi no reciclada hi haurà una sanció econòmica de l’import de 30 €, amb previsió de pujar aquestes sancions l’any 2020 fins a 47 €. Per contra, si les tones entregades estan essent seleccionades, es bonificarà al municipi amb subvencions.

L’objectiu és el d’assolir el màxim nivell de reciclatge.

El projecte “porta a porta” ja s’ha dut a terme en diversos municipis catalans, amb molt bons resultats. El tècnic mediambiental de l’Agència de Residus de la Generalitat de Catalunya ens diu:

[table id=1 /]