La nostra confluència política, en la seva minoritària però ferma representació a l’Ajuntament, continua amb el seu mandat de defensar l’ideari postulat en el Pla d’Actuació Municipal. En aquests moments, i entre d’altres actuacions, cal destacar que tenim en marxa la certificació de la norma ISO 50.001, que fa referència a la Gestió Energètica en l’àmbit de l’ajuntament. Amb això, a part de ser el primer ajuntament de Catalunya en disposar d’aquesta acreditació, ens permetrà tenir una eina de gestió que ens ajudi a millorar l’ús de l’energia que fem en el nostre dia a dia en l’àmbit de l’Ajuntament de Vacarisses.


També s’han establert els ajuts perquè els infants puguin accedir, en igualtat, a l’aprenentatge a l’Escola de Música, així com els ajuts respecte als llibres i el material escolar, des de P3 fins a 4rt d’ESO, afavorint qui més ho necessita.


Quant als diferents projectes de l’espai natural Mas Mimó, en breu, comptarem amb la pastura d’un ramat de cabres, que afavoriran la prevenció d’incendis dins el projecte Life de l’entorn de Montserrat.


En aquest reinici postvacacional, també hem de mencionar que, el passat dia 11 de setembre, festa de la Diada Nacional de Catalunya, ens vam sumar a la crida per a una celebració plural i inclusiva, com sempre havia estat a Catalunya, i no amb un talant monopolitzador per part d’algunes forces polítiques, fet que només ens comporta una desunió entre les classes treballadores, en detriment d’una lluita comuna front a un PP antidemocràtic, demofòbic i corrupte.