Continuant amb el nostre article publicat a El Terme del mes d’abril, referent a l’anàlisi del nostre programa electoral i la seva plasmació en la realitat municipal, dir-vos, en matèria d’Educació, que estem lluitant per aconseguir una escola d’adults/es que doni resposta a les necessitats formatives de les persones de més de 16 anys, les quals s’estan analitzant amb l’objectiu de veure quin tipus de formació pot impartir-se a la localitat.

Apostem també per inserir encara més el servei de reforç escolar amb l’objectiu d’evitar les desigualtats derivades de factors personals, socials, econòmics, culturals o de qualsevol altre tipus, tot i que ja s’hi està treballant des del municipi, tant per al jovent, amb el Punt de Vol, com per a primària, amb l’Espai Familiar.

Volem democratitzar encara més la nostra escola de música municipal, la qual ja gaudeix de la tarifació social per als usuaris i, actualment, ja es fan arribar els seus projectes tant en l’àmbit de les nostres escoles bressols, com als tallers per a joves, projectant intencions futures en les escoles de primària.

No podem deixar de pressionar per prioritzar les necessitats de suport pedagògic i terapèutic dels infants amb afectacions psicomotores, sensorials o intel·lectuals.

Hem de sensibilitzar-nos davant les noves propostes educatives, com les comunitats d’aprenentatge, sempre en la recerca de projectes basats en les relacions d’horitzontalitat i diàleg, que potenciïn la participació activa i positiva de tota la comunitat educativa i de l’entorn (administració, entitats, etc.).